Hodnocení klauzurních prací zimního semestru 2009/2010 ateliéru Grafiky FaVU VUT

27.01.2009

happening, Lenka Vráblíková

Během obhajob klauzurních prací ateliéru Grafiky v zimním semestru byla uskutečněna anketa Jak hodnotíte klauzurní práci? Můžete zvolit jednu a více odovědí a doplnit vlastním komentářem.