Found Footage

 

17.03 - 11.04.2010: Galerie Aula, Údolní 495/19, Brno

Kurátorky: Lenka Klimešová a Maja Štefančíková

Koordinátorka: Lenka Vráblíková

Majolenka, jejíž vlastnosti dosahují té nejvyšší kvality, má bohatou vizuální konzistenci a výborný umělecký projev. Je vyrobena ze speciálních ingrediencí jako je gender, feminizmus a found footage. Obsahuje podstatné prvky, nezbytné pro zdravý chod organizmu. Její složení pomáhá zpracovávat vitamíny A (jako AHA efekt), E (jako endorfin) a K (jako katarze). Lidský organizmus není schopen si je sám vytvořit. Má tedy jedinečnou možnost přijímat je přes umění Majolenky. Vitamíny jsou rozpustné pouze v divákovi, proto je k jejich vstřebání potřeba vnímavé obecenstvo.“

Projekt Found Footage je zaměřený na architektonický site - specific found footage. Materiál, který mají autorky/autoři k dispozici, by se dal nazvat demolovaný low tech found footage  v demolovaném low tech prostředí. Skupina Majolenka pracuje s nalezeným materiálem v podobě 35mm filmů, které náhodně objevila volně pohozené v prostředí starého amfiteátru na Búdkovej ulici v Bratislavě. Skupina pracuje s found footage v kontextu jeho původního architektonického prostředí  a současně vytváří dílo nové.  Používá záznam obrazu času, který přenáší do nového období a situace. Částečně dokumentujeme historii a socialistické období architektonického stylu s tím rozdílem, že ho doplňujeme a spojujeme s novou realitou. Vzhledem k tomu, že právě probíhá likvidace amfiteátru, stává se tato stavba v současné době minulostí. Dílo Found Footage  tak obsahuje i práci s archivem a konzervováním mizející architektury - dochází k vytváření zvláštního typu pomníku.

                                                         Lenka Klimešová a Maja Štefančíková, Kurátorky výstavy

  

Jak studovat na umělkyni?  

Feministický akční výzkum

Výstava FOUND FOOTAGE je součástí projektu, jehož cílem je prozkoumat a vyzkoušet různé způsoby jak studovat na umělkyni, přičemž toto studování na umělkyni je chápáno jako subverzivní akt, který nemusí nutně souviset s institucí vzdělávání ani s pohlavím dotyčné osoby. Skupina Majolenka byla vyzvána ke spolupráci na projektu, který je diplomovou prací nazvané Feministický akční výzkum - Jak studovat na umělkyni?, která probíhá na FaVU během letního semestru. Úkolem projektu je analyzovat FaVU jako patriarchální instituci a následně tuto maskulinní dominanci zpochybnit a narušit skrze akci. Tímto způsobem se pokoušíme vytvořit zkušenost, která povede k sebeuvědomění a následné emancipaci účastníků a účastnic, a tak v důsledku ovlivnit a modifikovat samotnou strukturu FaVU VUT.  

Spolupráce je jedním z centrálních aspektů projektu a uplatňuje se v něm v několika úrovních. Jednou z nich je přizvání osob z oblasti umělecké praxe, teorie uměni, filozofie a feministického aktivismu, do které spadá i spolupráce s Lenkou Klimešovou a Majou Stefančíkovou. V rámci projektu je spolupráce chápána jako určitá forma vědomého partnerského vztahu (Lind 2007). Tato forma si během posledních 20 let vytvořila pevnou pozici v rámci umění, ať už v podobě interakce, participace, kolaborace, kooperace či ‘síťování’, přesto však stále není součástí mainstreamu. Spolupráce je tak stále účinným nástrojem zpochybnění umělecké identity, a konceptu autorství v rámci uměleckého světa (Lind 2007),  ale i v rámci obecněji chápané společenské struktury a jejich pravidel.

Výstava  FOUND FOOTAGE tak není jen výsledkem spolupráce mezi Lenkou Klimešovou a Majou Stefančíkovou a skupinou Majolenka, není ani výsledkem mojí spolupráce - autorky projektu Jak studovat na umělkyni? - s těmito umělkyněmi. Výstava je součástí událostí, které mají za úkol vytvořit platformu pro specifický druh spolupráce a komunikace, akce a následné transformace. V rámci projektu  výstava  FOUND FOOTAGE není chápána jako presentace uměleckých artefaktů,  konečných produktů umělecké praxe, ale stojí spíše na začátku procesu jako iniciátor různých způsobů  a úrovní spolupráce.

                                                           Lenka Vráblíková, koordinátorka a autorka projektu

LIND, M.: The Collaborative Trun in Taking the Matter into Common Hands. InTaking the matter into common hands : on contemporary art and collaborative practices. 1st.pub. London : Black Dog, 2002.